O mnie

Anna Huber

Jestem trenerem – terapeutą EEG Biofeedback. Ukończyłam szkolenie podstawowe I stopnia oraz szkolenie zaawansowane II stopnia „Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)”, po których zdobyłam wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia treningów Biofeedback EEG i GSR.

Terapię Biofeedback prowadzę od 2014 roku w swoim prywatnym gabinecie. Przez ten okres przeprowadziłam tysiące sesji treningowych oraz setki badań diagnostycznych QEEG. Współpracuję z gabinetami Biofeedback EEG na terenie Polski i wspieram opieką kilka z nich.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jako specjalista terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej prowadziłam zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, z deficytem koncentracji uwagi, z zaburzeniami zachowania i emocji. Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi z nadpobudliwością, deficytem uwagi i ADHD. Przez wiele lat prowadziłam też warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu rozwoju personalnego, wzmacniania samooceny, poprawy koncentracji, łagodzenia stanów lękowych, radzenia sobie ze stresem.