EEG Biofeedback

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback to skuteczna, bezpieczna, a przy tym przyjemna metoda terapeutyczna, oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej, prowadząca do poprawy efektywności pracy naszego mózgu, wzmocnienia kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zrelaksowania się, wyciszenia, radzenia sobie ze stresem, z własnymi emocjami, pobudzenia kreatywności i pozytywnego myślenia, poprawy szybkości i efektywności uczenia się.

Podczas treningu EEG Biofeedback pacjent „gra w grę komputerową”, którą kontroluje wyłącznie swoim umysłem (bez użycia klawiatury czy myszki). W trakcie gry na głowie ma umocowane elektrody, co pozwala terapeucie na dokonanie pomiaru aktywności fal mózgowych wywołanych przez grę. Dzięki analizie wcześniej przeprowadzonego badania QEEG, terapeuta ustala dla pacjenta korzystne parametry treningu. Odpowiednio dobrana dynamika planszy stymulacyjnej, motywuje pacjenta do coraz lepszego skupiania się i uczy koncentracji, uwzględniając jednocześnie osiągany przez niego stan relaksacji.

Biofeedback EEG dla kogo?

EEG Biofeedback jest dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie psychiczne, prawidłowy rozwój, sprawne funkcjonowanie organizmu i chcą poprawić jakość funkcjonowania swojego umysłu,
a w szczególności:

- dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, z zaburzeniami zachowania i emocji,
z ADHD, z trudnościami w uczeniu się, w celu wyciszenia się, zapanowania nad stresem i silnymi emocjami, poprawy koncentracji, poprawy szybkości i efektywności uczenia się

- dla studentów przygotowujących się do sesji, pragnących rozwinąć pamięć, poprawić koncentrację, pobudzić kreatywność i pozytywne myślenie, zwiększyć odporność na stres

- dla sportowców dążących do osiągnięcia najlepszych wyników, wysokiej koncentracji, odporności na stres

- dla osób dorosłych funkcjonujących w nadmiernym stresie, stojących przed wyzwaniami, mających problemy z pamięcią, z koncentracją, ze snem, zagrożonych wypaleniem zawodowym, w celu wyeliminowania napięć, stanów lękowych, zrelaksowania, łatwiejszego podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwinięcia kreatywności, poprawy samooceny, usprawnienia tempa działania

- dla osób starszych w celu spowolnienia procesu biologicznego starzenia się mózgu, poprawienia funkcji poznawczych, koncentracji i zapamiętywania.

Efekty treningów EEG Biofeedback

Efekty terapii Biofeedback to między innymi:

 • zwiększenie odporności na stres,
 • zmniejszenie napięcia emocjonalnego,
 • redukcja lęków,
 • zmniejszenie tremy,
 • panowanie nad emocjami,
 • poprawa nastroju,
 • wyciszenie,
 • poprawa koncentracji i uwagi,
 • zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej,
 • usprawnienie funkcji poznawczych i zapamiętywania,
 • podniesienie samooceny i pewności siebie,
 • wzrost motywacji do pracy i do nauki,
 • rozwój kreatywności i pomysłowości,
 • dobre samopoczucie,
 • poprawa snu,
 • zwiększenie odporności immunologicznej organizmu,
 • zwiększenie wytrzymałości w pracy i w nauce,
 • poprawa sprawności psychoruchowej

Historia EEG Biofeedback

Biofeedback, jako metoda polegająca na dostarczaniu człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego, został opracowany w Stanach Zjednoczonych przez naukowców Ośrodka Treningowego dla Astronautów (NASA). Jego początki sięgają lat 60-tych XX wieku. Udowodniono wówczas, że za sprawą tzw. warunkowania instrumentalnego można modyfikować funkcje układu autonomicznego. Początkowo jako informację zwrotną stosowano dźwięk. W latach 90-tych, dzięki rewolucji informatycznej, zaczęto dokonywać dokładniejszych pomiarów wskaźników fizjologicznych, co pozwoliło na rozszerzenie możliwości stosowania Biofeedback’u. Informację zwrotną rozszerzono wówczas o elementy wizualne. Na początku XXI wieku Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wskazała na skuteczność Biofeedback’u, jako metody wspomagającej, nie leczącej, w terapii zaburzeń psychoruchowych (szczególnie ADHD), procesów uczenia się i zapamiętywania, rozwoju mowy. Obecnie staje się coraz bardziej popularnym narzędziem o szerokim zastosowaniu. Biofeedback wykorzystywany jest między innymi w psychologii, medycynie, sporcie, biznesie, a także w życiu codziennym. W Polsce metoda Biofeedback EEG jest coraz bardziej popularna. Jest rekomendowana przez MEN. Obecnie korzystają z niej poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, przedszkola, prywatne gabinety.
Biofeedback jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych przypadkach ją uzupełnia, w innych zastępuje. Przewagą Biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, nie powodująca skutków ubocznych. Skuteczność terapii Biofeedback w dużej mierze uzależniona jest od silnej woli i motywacji pacjenta.