EEG Biofeedback

Anna Huber

Więcej ...

Prawidłowy rozwój psychofizyczny

Poprawa pamięci i koncentracji

Wspomaganie logicznego myślenia

Relaksacja i wyciszenie

EEG Biofeedback

dla dorosłych, młodzieży i dzieci

dla wszystkich, którzy chcą poprawić sprawność pracy swojego umysłu, chcą lepiej radzić sobie ze stresem, emocjami, stanami lękowymi, problemami w nauce, nadpobudliwością, deficytem pamięci, uwagi i koncentracji.