O mnie

         Jestem trenerem - terapeutą EEG Biofeedback dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą podwyższyć swój potencjał intelektualny, poprawić szybkość i efektywność uczenia się, pobudzić kreatywność i pozytywne myślenie, wyciszyć się, zrelaksować, uzyskać panowanie nad stresem i silnymi emocjami, zwiększyć koncentrację, podnieść samoocenę i pewność siebie.

 

Ukończyłam szkolenie podstawowe I stopnia oraz szkolenie zaawansowane II stopnia „Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)”, po których zdobyłam wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia treningów Biofeedback EEG i GSR.

Terapię biofeedback prowadzę od 8 lat w swoim prywatnym gabinecie. Przez ten okres pracowałam z ponad tysiącem osób, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi

 

Posiadam wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie. Pracowałam jako nauczyciel akademicki na wyższej uczelni, jako wykładowca w szkole policealnej dla dorosłych oraz jako nauczyciel w szkole podstawowej.

 

Prowadzę również zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z problemami w uczeniu się, trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym w dysleksji, dysgrafii, dysortografii), trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (w tym w dyskalkulii),
z zaburzeniami koncentracji uwagi, z zaburzeniami zachowania i emocji, samooceną.

 

Z moich obserwacji wynika, że bardzo dobre efekty przynosi połączenie zajęć terapii pedagogicznej z terapią EEG Biofeedback.

UA-49342106-1