Czym jest Biofeedback?

EEG Biofeedback to skuteczna, bezpieczna, a przy tym przyjemna metoda terapeutyczna, oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej, prowadząca do poprawy efektywności pracy naszego mózgu, wzmocnienia kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zrelaksowania się, wyciszenia, radzenia sobie ze stresem, z własnymi emocjami, pobudzenia kreatywności i pozytywnego myślenia, poprawy szybkości i efektywności uczenia się.

 

Podczas treningu EEG Biofeedback pacjent „gra w grę komputerową”, którą kontroluje wyłącznie swoim umysłem (bez użycia klawiatury czy myszki). W trakcie gry na głowie ma umocowane elektrody, co pozwala terapeucie na dokonanie pomiaru aktywności fal mózgowych wywołanych przez grę. Dzięki analizie wcześniej przeprowadzonego badania QEEG, terapeuta ustala dla pacjenta korzystne parametry treningu. Odpowiednio dobrana dynamika planszy stymulacyjnej, motywuje pacjenta do coraz lepszego skupiania się i uczy koncentracji, uwzględniając jednocześnie osiągany przez niego stan relaksacji.

 

 

Historia
Już w latach 60. XX wieku N. Miller udowodnił, że funkcje układu autonomicznego można modyfikować za sprawą tzw. warunkowania instrumentalnego. Rewolucja informatyczna lat 90-tych pozwoliła na dokładniejsze pomiary wskaźników fizjologicznych. Tym samym rozszerzono możliwości stosowania Biofeedback’u, dodając elementy wizualne jako informację zwrotną (zamiast pierwotnie stosowanego dźwięku). Biofeedback został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych . Metodę stworzyli naukowcy Ośrodka Treningowego dla Astronautów (NASA). Obecnie staje się coraz bardziej popularnym narzędziem o szerokim zastosowaniu.

Działanie biofeedback’u to ciągły odbiór różnych informacji poprzez odpowiednie narzędzia o zmianach stanu fizjologicznego, czyli o tym co dzieje się aktualnie z organizmem i jakie zmiany fizjologiczne w nim zachodzą, niezbędne do sterowania rozmaitymi aktami fizjologicznymi i przekazywania tych informacji do ośrodkowego układu nerwowego (na ogół za pośrednictwem receptora wzrokowego lub słuchowego (inna droga niż normalna) Dzięki temu można nauczyć się świadomie kontrolować i modyfikować funkcje, które normalnie nie są zależne od naszej woli (m.in. fale mózgowe,napięcie mięśni). Osiągalne są tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z precyzyjnym pomiarem, właściwą jego prezentacją i możliwością postrzegania postępów w dążeniu do docelowego stanu.
Metoda Biofeedback wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie a także w życiu codziennym.
Biofeedback jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach Biofeedback ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych.

Motorem skuteczności terapii Biofeedback jest silna wola i motywacja pacjenta.

 

 

 

Dla kogo?

Biofeedback jest dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie psychiczne, prawidłowy rozwój, sprawne funkcjonowanie organizmu i chcą poprawić jakość funkcjonowania swojego umysłu,
a w szczególności:

- dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, z zaburzeniami zachowania i emocji,
z ADHD, z trudnościami w uczeniu się, w celu wyciszenia się, zapanowania nad stresem i silnymi emocjami, poprawy koncentracji, poprawy szybkości i efektywności uczenia się

- dla studentów przygotowujących się do sesji, pragnących rozwinąć pamięć, poprawić koncentrację, pobudzić kreatywność i pozytywne myślenie, zwiększyć odporność na stres

- dla sportowców dążących do osiągnięcia najlepszych wyników, wysokiej koncentracji, odporności na stres

- dla osób dorosłych funkcjonujących w nadmiernym stresie, stojących przed wyzwaniami, mających problemy z pamięcią, z koncentracją, ze snem, zagrożonych wypaleniem zawodowym, w celu wyeliminowania napięć, zrelaksowania, łatwiejszego podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwinięcia  kreatywności, poprawy samooceny, usprawnienia tempa działania

- dla osób starszych w celu spowolnienia procesu biologicznego starzenia się mózgu, poprawienia funkcji poznawczych, koncentracji i zapamiętywania.

Motorem skuteczności terapii Biofeedback jest silna wola i motywacja pacjenta.

 

Efekty treningów Biofeedback

Treningi Biofeedback stwarzają pacjentowi możliwość samodzielnego, wyuczonego wpływania na reakcje własnego organizmu i świadomego ich korygowania. Prowadzą do poprawy pracy mózgu, co skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego, poprawiającą jakość jego życia.

Efekty terapi Biofeedback to między innymi:

- zwiększenie odporności na stres

- zmniejszenie napięcia emocjonalnego

- redukcja lęków

- zmniejszenie tremy

- panowanie nad emocjami

- poprawa nastroju

- wyciszenie

- poprawa koncentracji i uwagi

- zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej

- usprawnienie funkcji poznawczych i zapamiętywania

- podniesienie samooceny i pewności siebie

- wzrost motywacji do pracy i do nauki

- rozwój kreatywności i pomysłowości

- dobre samopoczucie

- poprawa snu

- zwiększenie odporności immunologicznej organizmu

- zwiększenie wytrzymałości w pracy i w nauce

- poprawa sprawności psychoruchowej

 

 

UA-49342106-1